Augustus 2013. het Bossche Gilde van Goudsmeden en Commissaris van de Koning van Noord Brabant

's-Hertogenbosch Augustus 2013: Commissaris van de Koning van Noord Brabant Wim van de Donk neemt zitting in het Comité van Aanbeveling van het Bossche Gilde van Goudsmeden.

Het Gilde is opgericht in Den Bosch, maar is een landelijke organisatie en heeft inmiddels ook leden van buiten de landsgrenzen. Het Bossche Gilde van Goudsmeden is geaffilieerd met het institute of Profesional Goldsmiths’ uit Londen.
“Het Bossche Gilde van Goudsmeden heeft als doelstelling het bewaken en uitdragen van het hoogst haalbare niveau van vakmanschap. Het Gilde zet de standaard van het goudsmidsambacht en maakt een verschil tussen gewone leden en meesters.” aldus bestuursvoorzitter René van Tol.
Karel Burger Dirven, voorzitter van de Raad van Toezicht, is er van overtuigd dat met de huidige maatschappelijke discussie over ambachtseconomie en meesterschap de toetreding van Wim van de Donk tot het Comité van Aanbeveling een waardevolle bijdrage zal leveren aan de doelstellingen van het Gilde.

Terug naar het nieuws overzicht >

Naar boven >